איך לכתוב ביוגרפיה?

Gunter Demnig bei der Verlegung

במוקד היוזמה להנחת אבן נגף נמצא איתור הביוגרפיה של אדם נרדף.לעניין זה מהותי לדעת את פרטי החיים של האדם הנרדף, תחנות הרדיפה או המנוסה ומקום המגורים האחרון בימי הנאציזם שנבחר בחופשיות על ידי האדם הנרדף. באמצעות הפרטים הללו אפשרית הנצחה אקטיבית: אזרחיות/ים חוקרות/ים את גורלות הנרדפות והנרדפים ותורמות/ים בכך תרומה אקטיבית להנצחה. מטרת המחקר אינה אפוא רק להשיג את הפרטים הנחוצים; אלא המחקר אמור לחרוג מעבר לגבולות הנחוץ, ובמהלך העיסוק במקרה הפרטי להעלות את זכר החיים הספציפיים של האדם המדובר. התחילו בישוב עצמו. נסו ליזום תהליך תקשורת שכונתי. גשו לדבר עם תושבות/ים בעבר וכיום, עם אגודות מקומיות, קהילות דתיות, מפלגות, בתי ספר, מוסדות חינוך והכשרה, בתי ספר ללימודים גבוהים ואוניברסיטאות. צרו קשר עם חוקרות/י מולדת ותתשאלו עדות/ים מן התקופה או את צאצאיהן/ם. כדאי לברר:

אתן/ם עצמכן/ם אחראיות/ים לתוצאות המחקר ולטיפול בפרטים אישיים. לכן הקפידו על כך שרשימת המקורות תהיה מלאה, בידקו את הנתונים שנמסרו על ידי אחרים והפנו במקרה הצורך לעבודות האלה. עליכן/ם גם להקפיד לפרסם רק מקורות ומסמכים מקוריים שבנוגע אליהם ניתנה לכן/ם רשות מטעם הארכיונים או בני המשפחה.

להלן הליך פעולה אפשרי:

מקומות אחרים לבקשת סיוע, כגון יוזמות מקומיות להנחת אבני נגף וכן ארכיונים ואתרי הנצחה תמצאו באתר הזה.