פדגוגיקה ואבני נגף

בבחינת אתר זיכרון מבוזר ל״השתתפות פעילה״, אבני נגף מתאימים לתוכניות פדגוגיות מגוונות. תלמידות/ים, מתלמדות/ים או קבוצות נוער אחרות יכולות/ים לעבוד בדרכים שונות עם אבני נגף. האתר הזה, עם רשימת אבני הנגף ומאגר המידע המקושר, מאפשר לערוך מחקר על אבני נגף שכבר הונחו בברנדנבורג ולעסוק בביוגרפיות יחידות של נרדפות/ים. באופן זה יכולות/ים בנות ובני הנוער לעסוק באבני הנגף ובסיפורי החיים של הנרדפות/ים בישובי המגורים שלהן/ם ובתנאים הפוליטיים בתקופה הנאצית ברמה המקומית. פרויקט אבני הנגף מזמין במיוחד התנסות במחקר היסטורי. מכאן יכולים להיווצר פרויקטים נוספים.

באמצעות העבודה בנוגע לגורלות נבחרים יכירו בנות ובני הנוער את מנגנוני ההדרה והרדיפה בתקופת הנאציזם. כך הן/ם לומדות/ים, בהתייחס לדוגמאות קונקרטיות, כיצד הרדיקליזציה של האפליה סללה את הדרך לרצח המונים. נוסף על כך הם יכולות/ים להתוודע לרב-גוניות של קבוצות הקורבנות, כי אבני הנגף מנציחות את כל הקבוצות שנרדפו בתקופת הנאציזם: יהודיות ויהודים, סינטי ורומה, מתנגדות/ים פוליטיות/ים ודתיות/ים, קורבנות תוכנית ה״אותנסיה״, הומוסקסואלים, עדות ועדי יהווה ומי שסומנו ונרדפו כ״א-סוציאלים״.

צורה אינטנסיבית של עבודה פדגוגית היא יוזמה עצמאית להנחת אבן נגף. לשם כך כדאי לתכנן פרק זמן של כשישה חודשי עבודה. בנות ובני הנוער לומדות/ים לא רק כיצד לערוך מחקר היסטורי, אלא גם כיצד להשלים את המשימות הארגוניות הנוגעות לצורה הספציפית הזאת של הנצחה אינדיבידואלית ומבוזרת. בין היתר מדובר באיסוף תרומות, תיאום עם מוסדות מקומיים, הנחלת היסטוריה מקומית וכן כיצד לערוך טקסי אזכרה.

קטיה דמינג היא אשת הקשר של הקרן לאבני נגף בענייני הוצאה לפועל של תוכניות פדגוגיות. בין היתר היא יוצרת קשר עם פרויקטים שכבר יצאו לפועל ומיידעת על חומרים נלווים מתאימים. אפשר להשיג אותה בכתובת האימייל: paedagogik@stolpersteine.eu. גם משרד התיאום הברלינאי לאבני נגף מציע יעוץ ותמיכה מקצועיים לפרויקטים פדגוגיים בנוגע לאבני נגף, אם כי רק בברלין. אפשר להזמין שם תמורת שמונה אירו חומרים נלווים לפרויקטים כאלה. תמצאו בהם הצעות שאפשר להחיל גם על פרויקטים בברנדנבורג.