יוזמות מקומיות

בתור משרד תיאום לאבני נגף בברנדנבורג אנחנו פתוחים בכל עת לשאלות. עם זאת, בברנדנבורג כבר קיימות יוזמות מקומיות רבות, שבלעדיהן עבודתנו לא הייתה אפשרית. פועלים בהן אנשים המעורבים זה שנים רבות בהנצחת נרדפות/י הנאצים באמצעות אבני נגף בערים ובישובים שונים. יש גם כמה אנשים פרטיים בעלי ניסיון מקיף בתחום הזה, אשר יכולים לספק מידע.

יוזמות